-

Üyelik Sözleşmesi


Üyelik Sözleşmesi


www.OTOPERT.com.tr (OTOPERT Hasarlı Araç Satış ve İhale Sistemi) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullanan ve işlem yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır

 • 1. SİTE KULLANIM ŞARTLARI

  • 1.1 Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 9/78 İz Maslak Giz Plaza / Giriş Kat SARIYER / İSTANBUL adresindeki OTOPERT firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
  • 1.2 İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
 • 2. KULLANIM ŞARTLARI

  • 2.1. Kullanım haklarının şahsıma özel olduğunu, üçüncü şahıslara devredemeyeceğimi, kiraya veremeyeceğimi, erişim bilgilerimin başkaları tarafından kullanıldığının tespiti, vb. kötü niyet durumlarında oluşacak maddi ve hukuki her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, OTOPERT’ in söz konusu erişim bilgilerimi ve ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİNİ mazeret göstermeksizin tek taraflı iptal etme hakkının saklı olduğunu kabul ve beyan ederim.
  • 2.2. Kullanıcı bilgilerimin iradem dışında kullanılmasına yönelik yapacağım itirazlar neticesinde, OTOPERT’ in tek sorumluluğunun erişimin sağlandığı IP adres bilgisini ilgili resmi makamlar tarafından talep edilmesi durumunda cevap verebileceğini kabul ve beyan ederim.
 • 3. TEKLİF VERME/CAYMA İŞLEMLERİ

  • 3.1. . OTOPERT yürürlükteki şartlar başlığı altında internet sitesinde yayınlamış olduğu geçerli cayma bedellerini kabul ettiğimi, yıllık üyelik bedelinin hiçbir şekilde cayma bedeli olarak mahsup edilemeyeceğini kabul ve beyan ederim.
  • 3.2. Teklif vererek almaya hak kazandığım aracın alımından vazgeçtiğim taktirde cayma bedelini OTOPERT’ e ödeyeceğimi, OTOPERT’ in internet sitesinde belirtilen cayma bedellerini OTOPERT’ in hesaplarına yatırıncaya kadar üyelik kullanım haklarımın durdurulacağını kabul ve beyan ederim.
  • 3.3. OTOPERT’ in belirlediği ve internet sitesinde yayınladığı cayma bedelleri doğrultusunda, gerekli gördüğü durumlarda teklif verebilmem için ek teminat bedeli talep edebileceğini kabul ve beyan ederim.
  • 3.4. Cayma bedeli kadar araç satın almak için girişimde bulunabileceğimi, bu bedel yetersiz kaldığında, tamamlayıncaya kadar araç satın alma hakkımın bulunmayacağını kabul ve beyan ederim.
  • 3.5. OTOPERT’ in belirlediği ve internet sitesinde önceden yayınladığı hizmet bedellerini ödeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
 • 4. SATIŞ ORGANİZASYONU/ÇEVRİMİÇİ SATIŞ İŞLEMLERİ

  • 4.1. Araç almaya hak kazandığım anda, yürürlükteki şartlarda belirlenen süre içinde teklif/alış ve hizmet bedelini ödemem gerektiğini ve araç alım taahhütnamesi, ibraname ve araç teslim tutanağını düzenlemekle yükümlü olduğumu kabul ve beyan ederim.
  • 4.2. Araç bakiyesini belirlenen sürede ödemediğim takdirde, aracı almaktan vazgeçmiş sayılacağımı, bu sebeple yanan cayma bedeli ve hizmet bedelini OTOPERT hesaplarına gönderilinceye kadar üyelik kullanım haklarımın durdurulacağını kabul ve beyan ederim.
  • 4.3. Satış süreci sona ermiş aracı, araç alım/üyelik taahhütnamelerinde belirtilmiş şartlar dâhilinde, araçla ilgili otopark ekspertiz, muamele, hizmet bedelleri vb. tüm masrafları ve aracın marka/model/tip eksik/değiştirilmiş parça,kilometre verisi tutarsızlıkları/oynamaları v.b gibi bütün sorumluluklarının tarafıma ait olduğunu ve aracı bu şartlar dahilinde bulunduğu yerden teslim alacağımı, üyelik taahhütnamesinde belirtilen şartlar dâhilinde aracın kati satış işlemlerini gerçekleştireceğimi kabul ve beyan ederim.
  • 4.4. OTOPERT’ in satışına aracılık ettiği araçların, sigorta şirketleri ile olan dosya iletişimi ve/veya gerçek araç sahibi olan sigortalılar tarafından kaynaklanan sebeplerden dolayı, kati satışını yapamaması durumunda OTOPERT’ ten hiçbir hak ve menfaat talep etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
  • 4.5. OTOPERT’ in satışına aracılık edeceği araçların, tarafıma teslimi ve devri hususunda sigorta şirketi ve sigortalı adına tek yetkili olduğunu, kati satış süreci tamamlanmadan ilgili aracı satış listesinden düşürme hakkını dilediğinde kullanabileceğini kabul ve beyan ederim.
  • 4.6. OTOPERT’ in satışına aracılık ettiği araçlardan almaya karar vermiş olduğum hasarlı aracı gördüğümü tip/model/donanım özellikleri ve eksik/değiştirilmiş parçalar ve kilometre verisi tutarsızlıkları/oynamaları hususunda OTOPERT’ i sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 4.7 OTOPERT’nın internet sitesinde satışa çıkan araçların sahiplerine/sigortalılarına ve Sigorta Şirketleri ile hiçbir şekilde iletişim kurmayacağımı ve gizlilik (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kurallarını ihlal etmeyeceğimi, araç sahipleri yada sigortalılar ile hiç bir konu hakkında görüşmeyeceğimi ve bunun tespiti sonucunda OTOPERT’nın uğramış olduğu zararı karşılayacağımı kabul ve beyan ederim.
 • 5. SATIŞ SONRASI İŞLEMLERİ

  • 5.1. Satın alacağım aracın bağlı bulunduğu Trafik Tescil Şubesindeki dosyasında noter kati satışına engel bir durumun olmadığını tespit edip, noter kati satışını ve tescil işlemlerini bitirdikten sonra, aracın nakledilmesi ve onarılması konusundaki tasarruf hakkının şahsıma ait olacağını kabul ve beyan eder, aksi takdirde her ne sebeple olursa olsun kati satışı ve tescili yapılmadan nakledilmiş ve onarılmış araçların nakliye ve onarım, ve yasal cezai tüm masraflarından OTOPERT’ in sorumlu olmayacağını bu şekilde yaptığım hiçbir masrafı OTOPERT’ ten yada araç malikinden/sigortalıdan talep etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim .
  • 5.2. Aracın tarafımdan satın alındığı andan itibaren aracın alım taahhütnamesini, noter kati satışı ve trafik tescilini aracı almaya hak kazandığım günü takip eden ilk iş gününde yapmak zorunda olduğumu, yapmadığım taktirde OTOPERT’nın tarafımdan talep edeceği her türlü cezai şartı peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Her ne sebep ile olur ise olsun, araç çekme belgeli olarak OTOPERT adına kayıtlı olsa bile aracın bağlı bulunduğu Trafik Şubesi'ndeki dosyasına kayıt olmuş/olabilecek (Her türlü vergi, borç, rehin, tedbir, haciz, trafik para cezası/kaçak geçiş cezası, vb.) ödenmesi gereken tüm bedellerden aracın satışına aracılık etmiş olan OTOPERT’ i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı, çıkabilecek herhangi bir sorunun muhatabının aracın Trafikten çekilmeden önceki ruhsat sahibi (Sigortalı) olacağını kesin olarak kabul ve beyan ederim.
  • 5.3. Araç alım taahhütnamesini düzenlendikten sonra, kati satışlarını gerçekleştirmediğim veya geciktirdiğim araçların, gerekli durumlarda noter satışlarının adıma, OTOPERT adına veya üçüncü şahıslar adına düzenlenmesi sonucunda doğan maliyeti ödeyeceğimi, ödemediğim takdirde üyelik kullanım haklarımın durdurulacağını kabul ve beyan ederim.
  • 5.4. OTOPERT’ in bu satışa aracılık ettiğini, araç mülkiyeti çekme belgeli olarak OTOPERT adına kayıtlı olsa bile ilgili aracın noter satışı yapıldığı tarihten önce veya sonra trafikteki kaydına işlenmiş veya işlenecek, her türlü vergi, borç, rehin, tedbir, haciz, trafik para cezası/kaçak geçiş cezası, vb. gibi ödenmesi gereken bedellerden OTOPERT’ in sorumlu olmayacağını, tüm hukuki ve cezai sorumluluğun, noter kati satışı ve tescili yapılana kadar Trafikten çekilmeden önceki ruhsat sahibi (Sigortalı) ne ait olacağını bu durumun OTOPERT tarafından şahsıma bildirildiğini kabul ve beyan ederim.
  • 5.5. OTOPERT aracılığı ile satın almış olduğum araçların kati satışlarının ve trafik tescillerinin adıma yapılmayıp, OTOPERT/Şahsımın belirlediği üçüncü şahıslar adına yapılması ile ilgili, araç plakalarını belirterek, OTOPERT hesaplarına yatırdığım araç bedelleri için, OTOPERT’ ten hiçbir hak ve talepte bulunamayacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 5.6. Herhangi bir sebepten dolayı cayma bedelini ödemediğim durumlarda ödemesini yapmış olduğum diğer araçların kati satışlarının bu bedel tamamlanana kadar talep etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
 • 6. SORUMLULUK

  • 6.1. OTOPERT’ i, alış işlemleri sürecinde yaşanacak sistem ve telekomünikasyon bağlantı kesintileri ve benzeri aksaklıklar ile ilgili olarak sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 6.2. Sigortalılar veya sigorta şirketleri adına üçüncü şahıslar aracılığı ile olsa dahi yatırılan araç bedellerinden ve üyeliğim üzerinden yapılan araç alımlarından birinci derecede sorumlu olduğumu, üçüncü şahıslar aracılığı ile yaptırdığım araç ödemeleri konusunda OTOPERT’ i sorumlu tutamayacağımı rücu kabil olmamak sureti ile ibra ettiğimi kabul ve beyan ederim.
  • 6.3. OTOPERT aracılığı ile almış olduğum araçların bedellerini, kendi hesabımdan veya 3.şahısların hesabından ‘’araç plakası, üye adı soyadı ve adına’’ ibaresini belirterek OTOPERT şirket hesaplarına veya şirket merkezine elden yapacağımı, bunun dışında yapılan ödemelerin geçerli olmayacağını ve OTOPERT’ i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 6.4. OTOPERT’ e araç bedeli ödemeleri üye veya üye adına üçüncü şahıslar tarafından, araç plakası ile birlikte üye adına ibaresi belirtilerek OTOPERT hesaplarına yapılacağını, OTOPERT’ in para iadesi durumu ortaya çıktığında, para iadesini dilerse üyeye dilerse para yatıran üçüncü şahıslara yapabileceğini kabul ve beyan ederim.
  • 6.5. Üyelik sözleşmesi neticesinde, bizzat şirket merkezi veya garaj lokasyonlarına gelmeyerek aracımı teslim almadığım ve araç alım taahhütnamesini imzalamadığım durumlarda, satın aldığım araçların üçüncü şahıslara yapılan teslimatlarından ve nakledilmesi esnasında doğabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.
  • 6.6. Alış Taahhütnamesi ile aracı aldıktan sonra, araç ile ilgili yaptıracağım devir, muayene, bandrol ödemesi, tescil, muamele ve benzeri işlemler için hizmet aldığım kişi veya kuruluşların OTOPERT ile hiçbir bağının olmadığını, bu nedenle ilgili kişi ve kurumlar hesabına göndereceğim bedellerden, veya yapılacak işlemlerden dolayı OTOPERT’ i sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 6.7. Araç satış bedelleri ile ilgili; fatura konusunda (binek veya ticari) yaşanabilecek olumsuzluklardan, OTOPERT’ i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 6.8. OTOPERT’ i, yapacağı değişikliklerin (Üyelik Bedeli/Teminat Bedeli yatırma/artırma,cayma yakma oranı, ödeme süresi ve teklif verme değişikliği v.b.) bu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, yürürlükteki şartların OTOPERT’ in internet sitesinde yayınlanmasından sonra tarafımdan kabul edileceğini beyan ederim.
  • 6.9. Satın aldığım aracı, bizzat almaya gelmediğim ve vekil ettiğim 3.şahıslar tarafından teslim alındığı için imzalayamadığım, ekte maddeleri yazılı araç alım taahhütnamesi şartlarını, satın alacağımı ve satışı iptal edilebilecek her aracım için peşinen kabul ettiğimi beyan ederim.
  • 6.10. Almış olduğum araçlar ile ilgili tarafımdan veya üçüncü şahıslar tarafından OTOPERT’ e ödenen bedellerin her hangi bir neden ile iadesi durumunda, şahsımın OTOPERT’ e olan diğer borç ve ödemelerime mahsup edileceğini, ödeme yapan üçüncü şahısların OTOPERT’ ten hiçbir taleplerinin olmayacağını, herhangi bir talep olması halinde taleplerin tarafımdan karşılanacağını kabul ve beyan ederim.
  • 6.11. Üyeliğimin gerekli görüldüğü durumlarda mazeret gösterilmeksizin OTOPERT tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini ve bu sebeple hiçbir şekilde maddi-manevi tazminat, zarar vs. talepte bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 6.12. İşbu taahhütnamede belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli adres olduğunu, adres değişikliğini OTOPERT’ e yazılı olarak bildirilmedikçe tarafıma, yapılacak her türlü tebligatın taahhütname de belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederim.
  • 6.13. İşbu taahhütnamede ibraz edilen bilgi ve belgelerin tarafıma ait ve doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.
  • 6.14. İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, OTOPERT kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini, OTOPERT’ i yemin teklifinden ber’i kıldığımızı ve işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 189-193 maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan ederim.
  • 6.15. İş bu taahhütnamemin geçmişe yönelik aldığım araçlar ve üyelik sürecimi de kapsadığını kabul ve beyan ederim.
  • 6.16. İş bu taahhütnamenin sekizinci maddesinde yer alan araç alım taahhütnamesini alacağım her araç için peşinen kabul ettiğimi ve bu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan ederim.
  • 6.17. Üyelik taahhütnamesindeki süre sona ermiş olsa bile almış olduğum araçlar ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğumun devam edeceğini kabul ve beyan ederim.
 • 7. ARAÇ ALIM TAAHHÜTNAMESİ

  • 7.2. Alıcı olarak satın alacağım aracın bağlı bulunduğu Trafik Tescil Şubesindeki dosyasında noter kati satışına engel bir durumun olmadığını tespit edip, noter kati satışını yaparak tescil işlemlerini bitirdikten sonra, aracın nakledilmesi ve onarılması konusundaki tasarruf hakkının şahsıma ait olacağını kabul ve beyan ettim. Aksi takdirde her ne sebeple olursa olsun kati satışı ve tescili yapılmadan nakledilmiş ve onarılmış araçların nakliye ve onarım masraflarından OTOPERT’ in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederim.
  • 7.4. Alıcı olarak satış süreci sonunda almaya hak kazandığım aracın noter satışına engel bir durumu olduğunu, süreci takip eden ilk iş günü içerisinde tespit ederek, belgelediğim takdirde cayma yakmadan satıştan vazgeçebileceğimi, aksi takdirde noter satışını yapmadan araç üzerinde yapacağım tamir, tadilat ve herhangi bir değişiklikten tamamen sorumlu olduğumu kabul ederim.
  • 7.5. Alıcı olarak araç alım taahhütnamesi ile yapacağım araç alımlarında aracın evraklarının herhangi bir sebeple 30 gün içerisinde noter kati satışına hazır olmaması durumunda, 30. gün sonunda, araç ile ilgili ödemiş olduğum tutarı(faiz talebim olmaksızın ) OTOPERT’ ten geri alma hakkına sahip olacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 7.6. Alıcı olarak yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde ödemesini yaptığım aracın noter kati satışına / tesciline engel bir durumu belge ile tespit ettiğim takdirde OTOPERT’ e ödemiş olduğum araç bedelini geri alabileceğimi kabul ve beyan ederim.
  • 7.7. Alıcı olarak şahıs hesaplarına yatırdığım, havale yaptığım, nakit olarak verdiğim bedellerden OTOPERT’ i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı, ödemeleri kesin olarak OTOPERT şirket hesaplarına veya araç alım taahhütnamesi karşılığı şirket merkezine yapacağımı kabul ve beyan ederim.
  • 7.8. OTOPERT’ in bu satışa aracılık ettiğini araç mülkiyeti ile ilgili tüm tasarruf ve sorumluluğun noter kati satışı ve tescili yapılana kadar Trafikten çekilmeden önceki ruhsat sahibi (Sigortalı) ne ait olduğunu bildiğimi Kabul ve beyan ederim.
  • 7.9. Alıcı olarak sözlü hiçbir ifade ile OTOPERT’ i sorumlu tutamayacağımı ve rûcu kabil olmamak sureti ile ibra ettiğimi kabul ederim.
  • 7.10. Alıcı olarak araç alım taahhütnamesini noter satışı yapılırken ilgili OTOPERT yetkilisine iade edeceğimi kabul ederim.
  • 7.11. Alıcı olarak taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetki ve salahiyetini şimdiden kabul ettim.
  • 7.12. İşbu taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, OTOPERT kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini, OTOPERT’ i yemin teklifinden ber’i kıldığımızı ve işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 189 - 193. maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bu sözleşme en son 01/12/2019 tarihinde güncellenmiştir.


Yukarı
Çık